დიზაინი, გრაფიკა

მოამზადეთ გემოვნებიანი დიზაინი და კომპიუტერული გრაფიკა, თქვენი საქმიანობის ღირსეული წარმოდგენისათვის

გრაფიკული დიზაინი

ლოგოს დიზიანი, სარეკლამო დიზაინი, გრაფიკული ელემენტების დიზაინი, არსებული დიზაინის დამუშავება.

3D დიზაინი

3D გრაფიკული დიზიანი, მოცულობითი დიზაინი, 3D გრაფიკული სამუშაოები, რენდერი და ვიზუალური გაფორმება.

ვიდეო ანიმაცია

ვიდეო ანიმაცია, გრაფიკული ანიმაცია, სარეკლამო რგოლი, სარეკლამო ვიდეო ანიმაცია და სარეკლამო დიზაინი.