გადახდის პირობები

გადახდა ხდება მხოლოდ საბანკო ანგარიშსწორებით:

მიმღების ბანკი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“
მიმღების სახელი: შპს “კონტაბო” ს/ნ 418471488
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE88TB7685936080100008

დანიშნულებაში მიუთითეთ ინვოისის ნომერი ან დომეინის სახელი ( ვებ ჰოსტინგი ) , სამუშაოს მოკლე აღწერილობა ( გრაფიკული დიზაინი )

გამოენების პირობები

ვებ ჰოსტინგის მომსახურების გააქტიურება ხდება ონლაინ შეკვეთის ფორმის შევსებისა და მომსახურების თანხის სრულად გადახდიდან 24 საათის განმავლობაში.

 

აკრძალულია www.cont.ge მომსახურების გამოყენება იმ სახის ინფორმაციის შენახვისა და გავრცელებისათვის,
რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კანონმდებლობასა და საერთაშორისო კონვენციებთან

 

  • ძალადობისკენ მოწოდებებს
  • პორნოგრაფიას
  • არალიცენზირებულ პროგრამებს
  • არალეგალურ ვიდეო-აუდიო ფაილებს
  • ასევე აკრძალულია IRC- და Game-სერვერების დაყენება.
ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საბოლოო გადაწყვეტილებას განთავსებული მასალების არაკანონიერების ან არასასურველობის შესახებ იღებს www.cont.ge ხელმძღვანელობა. ნებისმიერ შემთხვევაში ვებ საიტის შინაარსზე სრულიად პასუხისმგებელია მომხარებელი.

 

შპს “კონტაბო” უფლებას იტოვებს “მომხმარებლის” ჰოსტინგ-სერვისი დაბლოკოს გაფრთხილების შემდგომ, თუ უკანასკნელი ახდენს www.cont.ge სერვერის რესურსის გადაჭარბებულ გამოყენებას, რის შედეგადაც ხდება სხვა მომხმარებლების შეფერხება.

www.cont.ge პასუხისმგებლობა

www.cont.ge ვალდებულებას იღებს მომსახურება გაწიოს კეთილსინდისიერად და კვალიფიციურად, მომხმარებლის მიერ ანაზღაურებული პერიოდის მანძილზე, გარდა მომხმარებლის მხრიდან მომსახურების წესებისა და პირობების დარღვევის შემთხვევებისა.

 

www.cont.ge ის სერვერზე მომხარებელს შეუძლია საკუთარი მონაცემების და ინფორმაციის (ფაილების, მეილების, მონაცემთა ბაზების) ბექაფირება ( დაარქივება ), ამიტომ მომხმარებელი თავად არის ვალდებული მოახდინოს მის მიერ განთავსებული ინფორმაციის შენახვა დაარქივება.